Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

Koolitusvaldkond


Eesti Seksuaaltervise Liidu koolitusvaldkonna üldiseks eesmärgiks on saavutada Eestis elavate erinevate ea- ja huvigruppide head seksuaal- ja reproduktiivtervise (SRT) ja- õiguste  alased teadmised ja oskused, positiivsed ja tervislikud seksuaalsusega seotud hoiakud.
ESTL on pakkunud ja pakub loenguid ja koolitusi seksuaalsuse, laste ja noorte seksuaalse arengu, seksuaaltervise ja –õiguste  ning seksuaalhariduse teemadel.  ESTL  teeb koolitusvaldkonnas koostööd valdkonna teiste  valdkondlike organisatsioonide  ja MTÜdega.
 

Koolitusvaldkonna peamisteks suundadeks on:
-  seksuaal- ja reproduktiivtervise alaste heatasemeliste koolituste, konverentside ja seminaride korraldamine erinevatele ea- ja huvigruppidele;
- kohustusliku kooli seksuaalhariduse igakülgne toetamine ja täiendamine (õpilaste ja õpetajakoolitus, metoodikate ja õppevahendite väljatöötamine, osalemine õppekavade väljatöötamisel);
- koostöö teiste õppe- ja teadusasutustega, riiklike ja valitsusväliste organisatsioonidega ja äriühingutega Eestis ja välisriikides;
- koolitusmeeskonda pädevate spetsialistide koondamine ja koolitusmeeskonna järelkasvu tagamine.


ESTLi koolituste sihtrühmaks on haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas töötavad spetsialistid/õppivad üliõpilased, seksuaal- ja reproduktiivtervise teemadest huvitatud noored ja täiskasvanud.
ESTLi prioriteetne sihtrühm on kuni 25-aastased noored ja nendega tegelevad spetsialistid.
Seksuaalhariduslikke loenguid ja koolitusi viiakse läbi kõige suuremas mahus koolinoortele, seejärel  laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele -  õpetajatele, meedikutele, lasteaednikele, lastevanematele,  ja teistele (nt sotsiaaltöötajad, psühholoogid, lastekaitsetöötajad jt).

 
ESTL on välja töötanud erinevaid seksuaalhariduslikke metoodilisi õppematerjale kasutamiseks kooli inimeseõpetuse tundides. Nii koostati 1990ndatel rasestumisvastaste meetodite teema õpetamiseks näidismaterjalide komplekt („Kollane kohver“ eesti õppekeelega koolidele ja „Sinine kohver“ vene õppekeelega koolidele); eestindati multifilmid „Ah nii see käibki!“ ja „Noorte seksijuht“, ning CD „Zukovski Salatoimikud“ mis on aastaid populaarsete õppevahenditena koolis kasutusel olnud. Koostöös Inimeseõpetuse Ühinguga koostati Tervise Arengu Instituudi tellimusel seksuaalkasvatuse õpetajaraamat II–III kooliastmele. Koostöös Eesti Õdede Liiduga ja Eesti Haigekassa tellimusel koostati 2007. aastal õpilase seksuaaltervisealane juhend kooli tervishoiutöötajale. Materjale on jagatud inimeseõpetuse õpetajatele ja koolimeedikutele korraldatud koolitustel.

 
Koolitustest
Seksuaalhariduslikke loenguid kooliõpilastele korraldatakse läbi noorte nõustamiskeskuste võrgustiku keskuste toimimise algusest alates. 
Nii eesti kui vene keelsele õpetajaskonnale  on  läbi viidud koolitusi erinevatel seksuaalhariduslikel teemadel „Sootundlik seksuaalharidus“,  “Soo ja meedia teemade käsitlemine koolis”, „Seksuaalsus, vägivald, suhted“ , „Seksuaalkasvatud lihtsustatud õppekava alusel“ jt). Koostööd tehakse Tervise Arengu Instituudiga õpetajate  ja noorsootöötajate seksuaalharidusealase täiendkoolituse osas.
ESTLl on kolme HTMi poolt kinnitatud õppekava raames läbi viinud baaskoolitusi:  „Seksuaalnõustaja baaskoolitus“, baaskoolitus „Seksuaalkasvatuse alused“  ja  „Noortenõustaja baaskoolitus“), millele vastavaid koolitusi viiakse läbi nõudluse ja rahaliste võimaluste korral.
Välja on töötatud konkreetse teemaga koolitusi konkreetsetele sihtrühmadele – näiteks,  „Lapse psühhoseksuaalne areng“, „Erivajadus ja seksuaalsus“, “Seksuaalhariduse metoodika spetsialistidele“, „Kontratseptsioon“ jt.
ESTL korraldab järjepidevalt täiendkoolitusi ning tööjuhendust noorte nõustamiskeskuste nõustajatele ja amor.ee internetinõustajatele.
ESTL viib läbi koolitusi ka arengukoostööprojektide raames .


Koolituse tellimiseks palun võtke ühendust koolitus@estl.ee
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun