Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

SEKSUAAL- JA REPRODUKTIIVTERVISE ARENGUKAVA


Valdkonna eestkosteorganisatsioonina seisab Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) hea selle eest, et

  • Eestis oleks seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas selged prioriteedid,
  • kokkulepitud eesmärgid,
  • määratletud tööjaotus valitsusasutuste (erinevad ministeeriumid, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituut), kolmanda sektori ja erasektori vahel
  • kokkulepitud rahastusskeem ja kava.

„Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013–2017“ on koostatud ESTL-i algatusel Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt kaasrahastatava projekti “Seksuaal- ja reproduktiivtervisealase eestkoste tugevdamine” raames. Dokument on valminud ajavahemikus oktoober 2012 kuni märts 2013. Arengusuundade kava koostamises osalesid lisaks ESTL-i ekspertidele ka spetsialistid sidusorganisatsioonidest nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist.

Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013-2017