Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

Eesti Seksuaaltervise Liit hakkab koolitama venekeelseid õpetajaid

Sügisel viiakse Eesti Seksuaaltervise Liidu ja Inimeseõpetuse Ühingu ühise ettevõtmisena läbi kahepäevased koolitused seksuaalõiguste teemal vene õppekeelega koolide õpetajatele. Et vene keelt kõnelevate noorte teadlikkus seksuaalsust puudutavate teemade suhtes on uuringutes osutunud madalamaks ja suhtumine nt HIVga nakatunud inimesse vähemsallivamaks, siis on oluline neist teemadest koolides enam rääkidaNaistearst Kai Pardi hinnangul võib oletada, et viimastel kümnenditel on vene õppekeelega koolides seksuaalhariduse teemasid käsitletud vähem kui eestikeelsetes koolides. „Uuringute põhjal ilmneb selge erinevus: tervelt kolmandik 16–44-aastastest vene emakeelega ja sellest poole vähem eestikeelsetest, vastanutest ei olnud koolis saanud seksuaalharidust, kuigi oleks seda soovinud,“ ütles Part. „Samas on teada, et noortel, kellele on koolis põhjalikult seksuaalhariduse teemadest räägitud, on paremad teadmised kui noortel, kellele ei ole koolis neil teemadel räägitud. Tema sõnul on teada, et Eestis elavate eesti ja mitte-eesti keelt kõnelevate inimeste seksuaaltervise näitajad erinevad nii mõneski aspektis. „Kuigi raseduse katkestamise suhtarvud on Eestis võrreldes 90ndatega olulisel määral langenud, katkestatakse endiselt enam rasedusi mitte-eesti rahvusest noorte naiste seas,“ nentis Part.  
Et venekeelsete noorte seksuaalhariduse alast teadlikkust tõsta ning seeläbi ka seksuaalkäitumist turvalisemaks muuta, korraldatakse vene õppekeelega koolide õpetajatele sügisel kaks koolitust, kus käsitletakse teemasid, mis on seotud soostereotüüpide, seksuaalsuse kujutamisega meedias, seksuaalvähemustega, soovimatu rasedusega, HIVga, lähisuhte- ja seksuaalvägivallaga. Lisaks luuakse võimalus vahetada teavet ja kogemusi erialaste koostöö- ja suhtlusvõrgustike kaudu: Eesti Seksuaaltervise Liidu ja Inimeseõpetuse Ühingu kodulehtedele luuakse venekeelsed sektsioonid, võimaldatakse varasemast ladusamalt ühingute liikmeks astuda ning koostatakse neil teemadel noortele mõeldud venekeelsed teabetekstid. Projekti käigus viiakse läbi ka kaks ühepäevast koolitust eesti koolide õpetajatele, mis käsitlevad vägivalla ennetust lähi- ja seksuaalsuhetes.
Koolituste kohta saab teavet Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehelt www.estl.ee.
Koolitus on osa projektist „Seksuaalõiguste kui inimõiguste käsitlemine koolis ja sellealase teadlikkuse edendamine eelkõige vene noorte kogukonnas“, mida rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Eesti Seksuaaltervise Liit on sõltumatu vabaühendus, kes edendab kõikide inimeste seksuaal- ja reproduktiivtervist, kaitseb seksuaalseid ja reproduktiivseid õigusi ning pakub sellealast informatsiooni ja teenuseid.


Lisainfo:
Helen Kereme
Eesti Seksuaaltervise Liit
E-mail: helen@estl.ee
Mob: 5664 9111
www.estl.ee

 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun