Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee
VABA NÕUSOLEK (ingl k consent)

Iga vastastikku naudingut pakkuv seksuaaltegevus eeldab mõlema paretneri soovi, valmisolekut, nõusolekut ja vaba tahet.
Vaba nõusolek tähendab seda, et mistahes seksuaalses tegevuses osalejad teevad seda vabatahtlikult . Mõlemal partneril on õigus otsustada ja väljendada, kas või millal ta soovib seksuaaltegevusega  jätkata või kas ja millal keelduda. Näiteks kui kaks inimest on vastastikku nõus  kallistama või suudlema, ei tähenda see seda, et nad on vaikimisi ka nõus mistahes muude seksuaaltegevustega, näiteks seksuaalvahekorraga. Igal inimesel on õigus olla nõus või keelduda seksuaaltegevusest selle igas etapis.
  • Nõustumine mõne tegevusega ühes olukorras ei kohusta sind nõustuma sama tegevusega mõnel teisel puhul.
  • Nõustudes ühe teatud seksuaalkäitumisega, ei ole sul kohustust nõustuda mistahes muu seksuaalkäitumisega.
  • Kui vastastikuse kokkuleppega antakse luba mingile teatud seksuaaltegevusele, kehtib see vaid selsamal ajahetkel ja olukorras. Tegevusest võib misiganes ajahetkel loobuda või paluda tegevuse katkestamist.

Kuidas kaaslase vabast nõusolekust aru saada?
Et aru saada, kas sinu kaaslane on seksuaalse tegevusega nõus, saad vastata järgnevatele küsimustele:
  1. Kas sinu kaaslane väljendab oma nõusolekut?
  2. Kas sinu kaaslane on võimeline väljendama oma nõusolekut või keeldumist?

Et vabas nõusolekus kindel olla, on kõige kindlam seda lihtsalt küsida. Küsimine välistab  erinevate signaalide tõlgendamisest tulenevat vääritimõistmist. Näiteks, kui kaaslane võtab su käest kinni, võib ta soovida märku anda sellest, et tegevus meeldib talle, kuid samahästi võib see olla märguanne, et ta soovib tegevuse hoopis lõpetada.

Nõusolekut saab anda ka mitteverbaalselt, osaledes aktiivselt seksuaaltegevustes. Vaikivat nõusolekut on   raske hinnata, aga kui sulle tundub, et parter on kõhklev või et tal on ebamugav, siis tuleb tegevus lõpetada. Kinnita oma partnerile, et sul ei ole soovi teha midagi, mis talle ei sobi ning küsi mis võis valesti minna. Teatud asjaoludel ei ole inimene suuteline seksuaaltegevusteks oma vaba nõusolekut väljendama. Abitus seisundis olles (alaealine, haige, alkoholi või muude uimastite mõju all, intellektipuudega vm), ei pruugi mõista toimunu tähendust ja sellest tulenevalt ei saaväljendada oma nõusolekut või keeldumist seksuaalvhekorraga. Isegi kui abitus seisundis inimene käitub ja väljendub seksuaalselt väljakutsuvalt, on ta võimetu oma vaba tahet avaldama ning seksuaalseid tegevusi taolises olukorras võib käsitleda kui vaba tahte ignoreerimist, st. mittekonsensuslikku seksuaaltegevust, st seksuaalvägivalda.
 
Kui kaaslane ei ole nõus
Kui üks partneritest ütleb seksuaaltegevusele „ei“ või väljendab muul viisil soovi seksuaalne tegevus lõpetada, tuleb see kohe lõpetada. „Ei“ ei ole kunagi käsitletav mänguna või „raskesti kättesaadava teesklemisena“. „Ei“ tähendab „ei“ igas seksuaalse tegevuse kontekstis.
Seksuaalvägivallale on iseloomulik, et see ei põhine vastastikkusel kokkuleppel. „Niiöelda nõusolek“ (ingl.k „false agreement“) seksuaaltegevusteks võidakse saavutada kehalise vägivallaga või sellega ähvardamisega, hirmutamisega, psühholoogilise survestamisega, manipuleerimisega, väljapressimisega või kasust ilmajätmise ähvardustega.


Miks on oluline kaaslasega nõusolekust rääkida?
Olulisim eeldus vastastikku rahuldustpakkuvaks seksuaaltegevuseks on teadmine, et kaaslane osaleb selles omal soovil ja vabal tahtel. Näiteks võib kaaslane  nõustuda oraalseksiga, kuid mitte vaginaalses vahekorras olemisega. Võib olla, et  ühel ajahetkel ollakse nõus suguelundite puudutamisega, kuid teisel korral üldsegi mitte. Alati on õigus ja vabadus keelduda. Kui üks partneritest väljendab mittenõustumist, siis seda otsust tuleb austada.
Kui oled kahtlev ja ebakindel, et kas seksuaalne tegevus  juhtusa ilma sinu vaba nõusolekuta, siis vaata lisa ka: kuidas seksuaalvägivalda ära tunda või vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Tea, et vägivald ei ole kunagi sinu süü ja kõik peavad austama õigust öelda “ei”

Kui sa ei ole päris kindel, millised on sinu õigused seksuaaltegevustes (nagu näiteks õigus keelduda seksuaaltegevustest selle mistahes etapis) loe lisa: Seksuaalõigused

Vaata videot „Nõusolek kui tassike teed“: http://magazine.good.is/articles/tea-never-looked-so-good

See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun