Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee
 Abisaamise võimalused

Ööpäevaringselt on kättesaadavad
Seksuaalvägivalla korral saad pöörduda...
Kirja teel saad pöörduda
Abi osutavad ka
Abi inimkaubanduse - seksuaalse ekspluateerimise ja sunnitud prostitutsiooni korral


Ööpäevaringselt on kättesaadavad:
 • Erakorralise meditsiini osakonnad haiglate juures.
   
 • Tugitelefon 1492 www.naisteliin.ee Tugitelefoni 1492 töötajad pakuvad emotsionaalset tuge, jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta ĂĽle Eesti, annavad asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigiasutuste ja teiste vajalikke teenuseid osutavate asutustega. Tugitelefonile võivad nõu kĂĽsimiseks helistada ka vägivallaohvrite lähedased või teised nendega kokku puutuvad isikud.
 • Naiste tugikeskused www.naisteliin.ee Seksuaalvägivalda kogenud naised ja tĂĽtarlapsed saavad nõustamiseks pöörduda naiste tugikeskuste poole. Naiste tugikeskused on avatud peaaegu kõigis Eesti maakondades. Naiste tugikeskuste asukoht ei ole turvalisuse huvides avalik, ĂĽhendust saab nendega ööpäevaringselt võtta telefoni ja meili teel. Naiste tugikeskused pakuvad turvalist majutust, juhtumipõhist nõustamist naistele ja tĂĽtarlastele, psĂĽhholoogilist nõustamist või psĂĽhhoteraapiat, õigusabi.
  Kõik teenused on konfidentsiaalsed.
 • Lasteabi telefon 116111 www.lasteabi.ee Numbrile on oodatud kõned, mis on seotud lapsi puudutavate teemadega või kui on  vaja teatada abivajavast lapsest. Lastele ja lastega seotud isikutele antakse nõuandeid, jagatakse teavet ning vajadusel tagatakse info edastamine vastavate spetsialistidele. Kõne on helistajale tasuta ning anonĂĽĂĽmne.
 • Politsei, telefon 112 www.politsei.ee
  Politsei töötab 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Politseil on seaduslikud võimalused algatada menetlus, võimalus fikseerida tõendid (koostöös kohtumeedikuga) ja vägivalla toimepanija vastutusele võtta, pakkuda vägivalda kogenule turvalisust ning teavitada abisaamise võimalustest.
Seksuaalvägivalla korral saad pöörduda:
 • Seksuaaltervise kliinikud Tallinnas ja Tartus pakuvad pakuvad arstiabi ja psĂĽhholoogilist nõustamist seksuaalvägivalla all kannatanutele. Teenused on konfidentsiaalsed ja tasuta.
   
 • Noorte nõustamiskeskused
  Noorte nõustamiskeskused pakuvad seksuaaltervise teenuseid kuni 24-aastastele (kaasa arvatud) mõlemast soost noortele. Töötajad on saanud väljaõppe seksuaalvägivallaohvrite abistamiseks. Teenused on konfidentsiaalsed ja tasuta.
   
 • Alaealistele on abiks
 • Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Samuti juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega.
Kirja teel saad pöörduda: Abi osutavad ka
 • 646 0770 Lapsemure usaldustelefon E-R 10.00-18.00 www.lapsemure.ee
 • 126 Usaldustelefon (eesti keeles) iga päev 13.00-03.00, www.usaldus.ee
 • 127 Usaldustelefon (vene keeles) iga päev 19.00-23.00
 • 6558 088 Eluliini usaldustelefon (eesti keeles) iga päev 19.00-07.00 www.eluliin.ee
 • 6555 688 Eluliini usaldustelefon (vene keeles) iga päev 19.00-07.00
Abi inimkaubanduse - seksuaalse ekspluateerimise ja sunnitud prostitutsiooni korral:
 •  Ohvriabitöötajad sotsiaalkindlustusameti juures  www.sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) PiiriĂĽleste inimkaubanduse juhtumite puhul kontakteeruge Keskkriminaalpolitseiga, tel.: 612 3810. Riigisiseste kaubitsemise juhtumite puhul pöörduda politsei ĂĽldnumbril 112 või Põhja Politseiprefektuuri, tel.: 612 4736
 • Välisministeeriumi konsulaarosakond
  Välisriiki kaubitsetud Eesti kodaniku/elamisloaga isiku tagasipöördumist Eestisse aitab korraldada:
  Tel.: 637 7440
  konsul@mfa.ee
  Valveametnik 24h, tel.: 53 019 999
 •  MTĂś Living for Tomorrow www.lft.ee . Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõustamistelefon: 660 7320
 • MTĂś Eluliin www.eluliin.ee Prostitutsiooni kaasatud naiste sh inimkaubandusohvrite psĂĽhholoogilise ja sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus ATOLL Tel.: 655 6140 (E–R 15:00–19:00)
 • Inimkaubanduse ohvrite varjupaik Vega  Tel.: 655 6140 (E, K, R 15:00–19:00; T, N 12:00–16:00) Töövälisel ajal kontakttelefon: 55 15 491
 
Peatüki koostamisel on kasutatud www.sexualityandu.com, tukinainen.fi, naistetugi.ee, sm.ee  materjale