Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee
Võrgustik
NNKd on Eestis tegutsenud 1992.a. alates. 2015. aastal oli Eestis 15 noorte nõustamiskeskust või -vastuvõttu, mis tegutsevad ühtseid põhimõtteid järgides võrgustikuna Eesti Seksuaaltervise Liidu juhtimisel.  Kuna noored suunduvad elu- ja õppimiskohta vahetades sageli teistesse piirkondadesse, on oluline, et võrgustikku kuuluvate keskuste töö vastaks kindlatele standarditele. Võrgustikuna toimides on võimalik paremini organiseerida ka rahastamist, baas- ja täiendõpet, teenuste kvaliteedi edendamist.
 
Pöördumine ja töökorraldus
Noored pöörduvad keskustesse vabatahtlikult (individuaalsed pöördumised), spetsialisti suunamisel või õpetaja suunamisel (seksuaalhariduslikud loengud). Vastuvõtule saab ette registreeruda või kohale tulla. Ette registreerumata noored saavad samal päeval nn “elavas järjekorras” (ingl k drop-in) vastuvõtule. Etteregistreerumine toimub kohal, telefoni teel või internetis (osades keskustes kasutusel registreerumissüsteem Bronn.ee). Juhul, kui samal päeval vastuvõtule pääsemise võimalus puudub, ei tohi ooteaeg ületada ühte nädalat. Töökorraldus peab toetama kiiret ja barjäärideta pöördumist: sageli kerkib probleem noore jaoks ootamatult ja nõuab kiiret lahendust; noor ei pruugi teada (eriti esmakordsel pöördumisel), et on vajalik ette registreeruda jne.
 
Asukoht ja lahtiolekuajad
NNKd on avatud kindlatel ja noortele sobivatel aegadel (nii hommiku- kui õhtupoolikul), vähemalt kahel korral nädalas, eelistatavalt järjepidevalt aastaringselt. Keskused asuvad noortele kättesaadavas kohas, soovitavalt eraldi teistest tervishoiuasutustest. Keskusesse suunavad viidad ja muu teave peab olema hästi nähtav ja arusaadav. Soovitav on võimalus keskusesse helistada. Ajal, mil keskused on suletud, on soovitav kasutada automaatvastajat (teave lahtiolekuaegade, asukoha, telefonikõnedele vastamise aja jm kohta).
 
Ruumid
Keskustes on sõbralik ja mitteametlik miljöö ning privaatsust toetav töökorraldus. Ruumid on puhtad, sisustatud mugavalt ja noortepäraselt. Ruumid on ligipääsetavad ratastoolis inimestele. Sellise juurdepääsu puudumisel peab olema võimalus põhiliste teenuste pakkumiseks samas hoones ratastooliga juurdepääsetavas kohas. Ruumide jaotus on funktsionaalne ja võimaldab privaatsust.
 
Personal
Meeskond koosneb ühest või mitmest arstist (naistearst, üldarst või muu erialaga arst või arst-resident) ja ämmaemandast/õest, lisaks võib keskuses töötada sotsiaaltöötaja ja psühholoog. Töötajad on läbinud noorte SRT alase nõustamise  koolituse. Juhul, kui meeskond koosneb vaid ämmaemandast ja arstist, tehakse koostööd teiste paikkonna spetsialistidega.
 
Noorte SRT nõustamise filosoofia
NNKe eripäraks võrreldes tavatervishoiusüsteemiga on meditsiinilise ja psühhosotsiaalse nõustamise integreeritus, terviklik lähenemine mõlemast soost noorte seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud probleemidele.
Personal juhindub ühisest noorte SRT nõustamise filosoofiast (kvaliteedijuhiste järgimine, ühtsed hoiakud, töösse suhtumine). Inimestega töötades avalduvad need personali suhtlemises külastajatega, nende lähedaste ja teiste nõustajatega. Suhtumine peegeldub ka eeskirjades, mis reguleerivad tegevust ja töökorraldust. Noortenõustaja tegevus lähtub noore vajadustest, õigustest ja probleemidest, samuti tema toimetulekuressurssidest SRT-ga seotud probleemide lahendamisel. Nõustamine rajaneb personali ja noore vahelisel suhtel, kus tähelepanu keskpunktis on noore tõlgendused ning reaktsioonid käsitletavatele probleemidele; toetatakse noore enda initsiatiivi ja arenguvõimalusi. Personalil on noorte elust terviknägemus, mis sisaldab nii kehalisi, vaimseid, sotsiaalseid kui ka kultuurilisi aspekte. Noorte vanemates ja teistes tugiisikutes nähakse võimalikku ressurssi.
Personalil on positiivne suhtumine seksuaalsusesse ja professionaalne lähenemine seksuaal- ja reproduktiivtervise ja –õigustega seotud valdkonnas. Personal on usaldusväärne, sõbralik, viisakas ja asjatundlik, mittemoraliseeriv ja hinnanguvaba. Külastajad tunnevad end austusega kohelduna, piisavalt informeerituna. Külastajad tunnevad, et NNKstes on alati võimalus ise küsida, täpsustada ja otsustada. Visiidi käigus lepitakse kokku, kas ja millal peaks noor tagasi tulema/helistama.
 
Keskendumine ennetusele
NNKd on keskendunud SRT-alasele ennetustööle ja tervisedendusele, kuid vajadusel tehakse erialase pädevuse raames ka ravitööd, nt seksuaalsel teel levivate haiguste (STLH)  ja suguteede põletike, menstruaaltsüklihäirete ravi. Selline töökorraldus tagab noorele kiire probleemi lahenduse (mis on oluline näiteks STLH diagnoosimisel ja partnerite kaasamisel ravisse) ja hoiab kokku tervishoiukulutusi, mis on seotud haigestumusega, korduvate visiitidega teistesse raviasutustesse. Keerulisemate või statsionaarset ravi vajavate juhtude puhul suunatakse noor spetsialisti vastuvõtule või haiglaravile.
 
Noorte SRT nõustamise valdkonnad
Töö toimub individuaal-,  paarinõustamise ning grupitöö- ja loenguvormis ning käsitletavad valdkonnad on:
 • inimese seksuaalsus ja selle erinevad aspektid,
 • inimese keha ja selle areng, sh seksuaalne areng murdeeas
 • seksuaalanatoomia ja -füsioloogia,
 • seksuaalelu alustamisega seonduv,
 • seksuaalsuhted ja eluviisid,
 • seksuaalsus, tervis ja heaolu,
 • viljakus ja soojätkamine,
 • rasestumisvastaste vahendite valikuga seonduv,
 • raseduse diagnoosimine,
 • soovimatu rasedusega seonduv,
 • nõustamine enne ja pärast  soovimatu raseduse katkestamist,
 • STLH/HIVi ennetamine, diagnostika ja ravi,
 • nõustamine seksuaalvägivalla korral (esmane nõustamine, meditsiiniabi ja psühhosotsiaalne rehabilitatsioon),
 • psühhoseksuaalsed, sotsiaalsed, paarisuhte, peresuhetega seotud probleemid,
 • seksuaal- ja reproduktiivõigused,
 • seksuaalsuse sotsiaalne ja kultuuriline taust.
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun