Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee
Tegevuse eesmärk ja taust

NNKe tegevuse üldeesmärk on parandada noorte seksuaal- ja reproduktiivtervist (SRT) ja -õigusi (ingl k sexual and reproductive health and rights = SRHR).
NNKe tegevus aitab suurendada sihtrühma teadlikkust seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud teemadel ning kujundada tervistsäästvaid hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis viib muuhulgas teismeliste (15–19-aastaste) raseduste arvu vähenemiseni; indutseeritud abortide arvu ja  seksuaalsel teel levivate haiguste (sh HIVi) esinemissageduse vähenemiseni, ja lõppkokkuvõttes seksuaal- ja reproduktiivtervise paranemiseni sihtrühmas.

NNKe töö on ulatusliku ennetusliku iseloomu ja mõjuga, mis on erinevate autorite arvates üks tasuvamaid ennetustegevusi. Rahvusvahelised uuringud noorte SRTst on näidanud, et nendes maades, kus noorte seksuaalsust aktsepteeritakse, seksuaalkasvatus on integreeritud koolisüsteemi, massiteabevahendites edastatakse objektiivset ja positiivset teavet inimese seksuaalsusest ning selle kõigega kaasnevad hästikorraldatud ja kättesaadavad nõustamisteenistused, on teismeliste hulgas väga vähe soovimatuid rasedusi ning esineb vähem riskikäitumist. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on korduvalt rõhutanud eraldiasetsevate noorte vastuvõttude olulisust ja tulemuslikkust noorte SRT riskide langetamisel võrreldes traditsiooniliste tervishoiuasutuste koosseisus pakutavate teenustega. Eesti NNKe kohta on WHO tellimusel ilmunud inglisekeelne nn positiivse praktika ülevaate.
 
Mitmed rahvusvahelised eksperdid on rõhutanud, et noorte nõustamiskeskuste teenuste pakkumine peab toimuma koostöös kooli seksuaalharidusega: kooli kaudu saavad noored teada nõu ja abi saamise võimalustest SRT valdkonnas; kooli seksuaalharidus ja noorte SRT teenused on koostöös toimivana efektiivsemad; noorte SRT kaudu edastatakse täiendavat seksuaalharidust.
 
Murdeealise elus on kesksel kohal seksuaalse identideedi areng. Seksuaalsuse avastamisel ja sellega toimetulemisel tekib noortel palju küsimusi ja vajadus teabe ja toetuse järele. Vaatamata näilisele teabe üleküllusele ei ole noortel lihtne leida usaldusväärset teavet – vanematega seksuaalteemadel rääkimine tundub ebamugav, eakaaslaste soovitustesse suhtutakse kriitiliselt, internetis leitav teave seksuaalsuse kohta võib tekitada sageli  segadust ja vastuolulisi tundeid. Seksuaalsust puudutavate küsimustega naistenõuandlatesse ja/või perearstikeskustesse või eriarsti (nt meestearsti või naha- ja suguhaiguste arsti) vastuvõtule pöördumine tundub noorte jaoks hirmutav, selleks ei olda veel emotsionaalselt valmis. NNKsse pöördumist toetab teadmine, et tegemist on noortele suunatud koha ja noortesõbraliku lähenemisega. Esmakordsel pöördumisel usaldatakse eakaaslaste soovitusi, hiljem juba isiklikku kogemust.
 
NNKd on oluline ressurss, mis võimaldab üheaegselt toetada noorte vaimset, kehalist ja sotsiaalset tervist. Vastava ettevalmistusega täiskasvanud toetavad noori isiklikul informeeritusel põhinevate valikute ja otsuste tegemisel.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun