Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee
ESTLi tegevuse mõju võib hinnata järgmiste ühiskonna seksuaaltervise näitajate järgi:
 • Uued HIV nakkuse juhud on vähenenud 545lt aastal 2008 190le aastal 2018. HIV juhtude vähenemine Eestis 2001-2009 on 1970. Siiski on probleemiks HIV/AIDSi piirkondlik epideemia.
 • Perinataalne suremus 1000 sünni kohta on aastatel 1992–2010 vähenenud 20lt 5le.
 • Abortiivsuskordaja on aastatel 1992–2011 vähenenud 70lt 20le.
 • Teismeliste abordid on vähenenud aastatel 1996-2011 43lt 18le.
 • Seksuaalsel teel levivad infekstioonid on alates 1990. aastate algusest vähenenud.
 • Esmasseksuaalvahekorra vanus on viimasel kümnendil jäänud nii poistel kui tüdrukutel samale tasemele 17,6 eluaastat.
 • Kondoomi kasutamine esmasseksuaalvahekorra ajal on pidevalt tõusnud 60lt 78ni (aastatel 2003-2010).
 • Tänapäevaste rasestumisvastaste vahendite kasutamine on eriti nooremate naiste hulgas paranenud. Kasutab kolmandik eesti ja neljandik mitte-eesti rahvusest naisi.
 • Vägivald kui oluline seksuaal- ja reproduktiivtervise riskitegur on Eestis levinud. 18,4% 16-44-aastastest naistest on kogenud lähisuhtevägivalda, sh füüsilist 17,2% ja seksuaalset vägivalda 4,1% ning vägivalla kogemus oli seotud kontratseptsiooni, sh kondoomi mittekasutamisega, kordusabortidega ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide esinemisega.
 • Eraldi tähelepanu vajab seksuaalkuritegude ennetamine ja sellealase teadlikkuse tõstmine. 2011. aastal registreeriti 311 seksuaalkuritegu, samas on üldteada, et seksuaalkuritegudest jääb enamik ametlikult registreerimata.
  Nendest moodustasid valdava osa (75%) alaealiste vastu toime pandud seksuaalkuriteod.
  • Aina enam registreeritakse lastepornograafia ja laste seksuaalse ahvatlemise kuritegusid, mida
   pannakse sagedamini toime e-vahendite abil.
  • 2011. aastal registreeriti 143 inimkaubanduse kuritegu, otseselt inimkaubandusega oli tegu ligikaudu kümnendikul juhtudel.
  • 2011. aastal tuvastati 56 inimkaubanduse ohvrit (39 naist ja 17 meest vanuses 13–47) ja inimkaubanduse nõustamistelefoni kaudu aidati ligi 700 inimest.
 • Sooline võrdõiguslikkus on teema, mille mõju seksuaaltervisele pole uuritud, kuid mille arusaamu tuleb selgitada ja kommunikeerida.
 • Seksuaalvähemuste olukord Eestis on seaduse osas astunud sammu võrra edasi (vastuvõetud Kooseluseadus), kuid ühiskonna suhtumine on veel kahetine ja palju esineb negatiivseid hoiakuid.
 • Puuetega inimeste olukord on hoolimata seadusandluse arengust ja ühiskondliku arvamuse paranemisest puuetega inimeste suhtes jäänud siiski haavatavaks. Väga paljud neist on jäänud tõrjutuks ja tagaplaanile surutuks; nad on riskirühmaks, kelle hariduse omandamises, tööturule jõudmises, igapäevases toimetulekus ning toetuste-teenuste kättesaamisel on olulisi probleeme.
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun