Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

TÖÖS OLEVAD PROJEKTID


 

Seksuaalvägivallast tingitud vaimse tervise probleemide ja krooniliste haiguste ennetamine ohvritele osutatavate teenuste kaudu. Seksuaalvägivalla ohvrite abi- ja nõustamissüsteemi juurutamine tervishoiusüsteemis

Projekti kestvus: 05.2016 - 06.2017
Käesolev projekt alustab viies tervishoiuasutuses SV ohvritele standardiseeritud eri valdkonna spetsialiste ühendava abi- ja nõustamisteenuse pakkumist. Selleks moodustatakse meeskonnad (nn seksuaalvägivallakeskused = SVK) vajaliku ettevalmistuse saanud projekti kaasatud tervishoiuasutuste (valdavalt) koosseisulistest spetsialistidest. SVK on  SV ohvri abistamise kompetentsi omav meeskond, mis opereerib tervishoiuasutuste olemasolevates ruumides. SVKde koordineerimine, meeskondade juhendamine, teenuse kvaliteedi arendamine, koolitusvajaduste väljaselgitamine ja koolitamine  toimub vastutava organisatsiooni (ESTL) ekspertide juhtimisel. Käesolev taotlus on jätkuks Norra finantsmehhanismi toetustest 2009–2014 koduse ja soopõhise vägivalla vähendamise programmi raames rahastatud Eesti Seksuaaltervise Liidu projektile “Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine” (27.05.2014–30.04.2016), mille koordinaator on EV Sotsiaalministeerium. Nimetatud projekti tulemusena on maiks 2016 loodud eeldused SV ohvritele teenuste pakkumiseks neljas Eesti piirkonnas:  identifitseeritud ja ette valmistatud on spetsialistid, kes hakkavad osalema SVK-e meeskondades ja kohapeal loodud tingimused abi osutamiseks (Tallinn, Tartu, Pärnu); valminud on juhend meedikutele SV ohvri esmaseks abistamiseks koos tõendite kogumise komplektiga (ingl k examination kit) ning läbi on viidud erinevate võtmespetsialistide (sh meedikute, politseinike, prokuröride) koolitused.
Kavandatava teenuse kaudu hakkavad SV ohvrid saama traumaolukorras kiiret kompleksset meditsiinilist abi koos kaasneva psühhosotsiaalset kriisinõustamisega. Meditsiiniline läbivaatus toimub koos bioloogilise materjali kogumisega, eesmärgiga säilitada tervishoiuasutuses kindlaksmääratud aja jooksul võimalik tõendmaterjal ohvri hiljem aset leida võiva pöördumise korral politseisse. Esmase psühhosotsiaalse kriisinõustamise kaudu toetatakse pöördumist õigussüsteemi ja suunatakse ohver aktiivselt traumajärgsesse rehabilitatsiooni, mis seisneb meditsiinilises ja psühhosotsiaalses aktiivses jälgimises, et ennetada SV-st tingitud pikaajalisi tervisemõjusid ning välja selgitada need ohvrid, kes vajavad edasist suunamist psühholoogilise, psühhiaatrilise, eriarstliku abi järele.

 
Projekti rahastab Sotsiaalministeerium.

Projektijuht
Marko Nummert
E-mail: marko@estl.ee
Tel: 514 2700
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun