Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

LÕPPENUD PROJEKTID

 

"Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine"
Projekti rahastati Norra finantsmehhanismi toetuste 2009–2014 koduse ja soopõhise vägivalla vähendamise programmi raames. Eestis on programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

"Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte nõustamiskeskuse võrgustik ja kohalikud omavalitsused kui koostööpartnerid seksuaaltervisealaste loengute pakkumisel noortele"
Rahastaja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

"Seksuaalõiguste kui inimõiguste käsitlemine koolis ja sellealase teadlikkuse edendamine eelkõige vene noorte kogukonnas"
Rahastaja EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

"Noorte seksuaaltervisealane internetinõustamine" 
Rahastaja Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu

"Reproduktiiv- ja seksuaaltervisealase eestkoste tugevdamine"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Eesti Seksuaaltervise Liidu annetuskeskkonna loomine"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Mehed liikuma Harjumaal"
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.4 "Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine"

"Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmine ESTL-i poolt läbiviidavates projektides"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Noorte reproduktiiv- ja seksuaaltervisealaste nõustamisteenuste ja seksuaalhariduse alase pädevuse ja võimekuse tõstmine Moldovas"
Rahastaja: Välisministeerium


 
Projekti kestvus: 01.01.2014–31.12.2015

Projekti eesmärgiks on tagada Eestis elavatele noortele, vanuses 14–24 eluaastat, kvaliteetne ja heal tasemel seksuaal- ja reproduktiivtervisealase internetinõustamisteenuse kättesaadavus. Lisaks uuendada seksuaal- ja reproduktiivtervisealased teabe- ja nõustamiskeskkondi www.amor.ee ja www.estl.ee ning koostöös avaliku sektori asutuste ja valdkonna asjatundjatega arendada välja vaimse tervise ning seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhend, mis oleks edaspidi aluseks teenuste määratlemisel ja hindamisel ning kvaliteedi mõõtmisel.
 
Projekti kestvus: 19.03.2014-31.05.2015

Projekti eesmärgiks on Eesti Seksuaaltervise Liidu (ESTL) noorte nõustamiskeskuste ja kohalike omavalitsuste koostöö arendamise kaudu saavutada järjepidev seksuaalhariduslike loengute pakkumine noorte nõustamiskeskuste poolt, mille tulemusena paranevad koolinoorte teadmised, toimetulekuoskused ja hoiakud, mis toetavad vastutustundlikku seksuaalkäitumist ning tervislike valikute tegemist isikliku seksuaalsuse ja lähisuhetega seonduvalt.
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun