Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

LÕPPENUD PROJEKTID

 

"Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine"
Projekti rahastati Norra finantsmehhanismi toetuste 2009–2014 koduse ja soopõhise vägivalla vähendamise programmi raames. Eestis on programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

"Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte nõustamiskeskuse võrgustik ja kohalikud omavalitsused kui koostööpartnerid seksuaaltervisealaste loengute pakkumisel noortele"
Rahastaja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

"Seksuaalõiguste kui inimõiguste käsitlemine koolis ja sellealase teadlikkuse edendamine eelkõige vene noorte kogukonnas"
Rahastaja EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

"Noorte seksuaaltervisealane internetinõustamine" 
Rahastaja Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu

"Reproduktiiv- ja seksuaaltervisealase eestkoste tugevdamine"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Eesti Seksuaaltervise Liidu annetuskeskkonna loomine"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Mehed liikuma Harjumaal"
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.4 "Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine"

"Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmine ESTL-i poolt läbiviidavates projektides"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Noorte reproduktiiv- ja seksuaaltervisealaste nõustamisteenuste ja seksuaalhariduse alase pädevuse ja võimekuse tõstmine Moldovas"
Rahastaja: Välisministeerium


 

Seksuaalvägivalla ennetus noorte hulgas läbi noorte ning noortega tegelevate spetsialistide teadlikkuse tõstmise

Projekti üldeesmärk on seksuaalvägivalla ennetus peamiselt noorte seas ja vägivalla mõjude vähendamine läbi noorte teadlikkuse tõstmise, vägivallaga ja sooga seotud stereotüüpsete hoiakute vähendamise ning vägivallavaba käitumist soodustavate normide ja sotsiaalsete oskuste arendamise kaudu.

Projekti peamiseks sihtgrupiks on  noored vanuses 14-24. Kaudseks sihtgrupiks on noortega töötavad spetsialistid.  Olulise sihtgrupina toome eraldi välja vene emakeelega noored ning noortega töötavad spetsialistid, kuna barjäärid soo ja seksuaalõigustega, sealhulgas ka seksuaalvägivallaga seotud teemade käsitlemiseks vene koolides on suuremad kui eesti koolides (8), samas täiendkoolitusi ja venekeelset teavet nimetatud teemadel on seni olnud oluliselt vähem. 
Kaudse sihtgrupina käsitleme ka avalikkust, sest seksuaalvägivalda puudutavad müüdid ja stereotüübid levivad ühiskonnas laiemalt ning stereotüüpe murdvad teavitustegevused on suunatud ka neile. 
 
Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.
Projekti periood: mai 2017-juuni 2018

Projektijuht
Marko Nummert
E-mail: marko@estl.ee
Tel: 51 42 700

Kristina Birk - Vellemaa
E-mail: kristina@estl.ee
Tel: 56 561 606
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun