Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

LÕPPENUD PROJEKTID

 

"Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine"
Projekti rahastati Norra finantsmehhanismi toetuste 2009–2014 koduse ja soopõhise vägivalla vähendamise programmi raames. Eestis on programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

"Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte nõustamiskeskuse võrgustik ja kohalikud omavalitsused kui koostööpartnerid seksuaaltervisealaste loengute pakkumisel noortele"
Rahastaja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

"Seksuaalõiguste kui inimõiguste käsitlemine koolis ja sellealase teadlikkuse edendamine eelkõige vene noorte kogukonnas"
Rahastaja EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

"Noorte seksuaaltervisealane internetinõustamine" 
Rahastaja Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu

"Reproduktiiv- ja seksuaaltervisealase eestkoste tugevdamine"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Eesti Seksuaaltervise Liidu annetuskeskkonna loomine"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Mehed liikuma Harjumaal"
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.4 "Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine"

"Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmine ESTL-i poolt läbiviidavates projektides"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Noorte reproduktiiv- ja seksuaaltervisealaste nõustamisteenuste ja seksuaalhariduse alase pädevuse ja võimekuse tõstmine Moldovas"
Rahastaja: Välisministeerium


 

Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine ning vaimse- ja reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi väljatöötamine

Projekti kestvus: 01.01.2014–31.12.2015

Projekti eesmärgiks on tagada Eestis elavatele noortele, vanuses 14–24 eluaastat, kvaliteetne ja heal tasemel seksuaal- ja reproduktiivtervisealase internetinõustamisteenuse kättesaadavus. Lisaks uuendada seksuaal- ja reproduktiivtervisealased teabe- ja nõustamiskeskkondi www.amor.ee ja www.estl.ee ning koostöös avaliku sektori asutuste ja valdkonna asjatundjatega arendada välja vaimse tervise ning seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhend, mis oleks edaspidi aluseks teenuste määratlemisel ja hindamisel ning kvaliteedi mõõtmisel.
 
Projekti käigus korraldatakse ümber seni toimunud noortele suunatud internetinõustamise teenus kodulehel www.amor.ee. Süsteemi ümberkorralduse tulemusena muutub tegevus edaspidi majanduslikult tõhusamaks. Ümberkorralduse eesmärgiks on ka uuendada ja kaasajastada www.amor.ee ja www.estl.ee internetikeskkondi ning tõsta nende kasutusmugavust, muutes seeläbi teenus ka kasutajatele kättesaadavamaks.
Lisaks arendatakse välja täiskasvanud elanikkonnale tasulise seksuaal- ja reproduktiivtervisealase nõustamise süsteem, millest saadava tulu kaudu toetatakse tasuta nõustamise kättesaadavust noortele. Projekti laiema mõjuna väheneb Eesti noorte seksuaal- ja reproduktiivtervisealanene riskikäitumine, HIV/seksuaalsel teel levivatesse infektsioonidesse haigestumus ja soovimatute raseduste esinemissagedus. Loodava vaimse ning seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste võrgustiku ning kvaliteedijuhendi kaudu parandatakse veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteeti ja paraneb ligipääs kvaliteetsetele teenustele.
Projekti korraldajateks on MTÜ Eesti Seksuaaltervise Liit, Tervise Arengu Instituut (www.tai.ee) ning  MTÜ Peaasjad (www.peaasi.ee).

Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009–2014 Rahvatervise programmi raames. Eestis on Rahvatervise programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

Project in english

Projektijuht:
Helen Kereme
E-mail: helen@estl.ee
Tel: 56 649 111


 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun