Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

LÕPPENUD PROJEKTID

 

"Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine"
Projekti rahastati Norra finantsmehhanismi toetuste 2009–2014 koduse ja soopõhise vägivalla vähendamise programmi raames. Eestis on programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

"Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte nõustamiskeskuse võrgustik ja kohalikud omavalitsused kui koostööpartnerid seksuaaltervisealaste loengute pakkumisel noortele"
Rahastaja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

"Seksuaalõiguste kui inimõiguste käsitlemine koolis ja sellealase teadlikkuse edendamine eelkõige vene noorte kogukonnas"
Rahastaja EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

"Noorte seksuaaltervisealane internetinõustamine" 
Rahastaja Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu

"Reproduktiiv- ja seksuaaltervisealase eestkoste tugevdamine"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Eesti Seksuaaltervise Liidu annetuskeskkonna loomine"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Mehed liikuma Harjumaal"
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.4 "Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine"

"Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmine ESTL-i poolt läbiviidavates projektides"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Noorte reproduktiiv- ja seksuaaltervisealaste nõustamisteenuste ja seksuaalhariduse alase pädevuse ja võimekuse tõstmine Moldovas"
Rahastaja: Välisministeerium


 

Noorte Nõustamiskeskuste võrgustiku edasiarendus lahendamaks nii piirkondlikke, üleriigilisi kui ka valdkondlikke ühiskondlikke probleeme

Projekti kestvus: 01.09.2015 – 31.12.2016
 
Projekti eesmärgiks on Eesti Seksuaaltervise Liidu NNK-de võrgustiku töö efektiivsuse tõstmine noorte suguhaiguste, sh HIV/AIDSi, seksuaalvägivalla ja teismeliste raseduste ennetuseks läbi seksuaalhariduse teavitustegevuse ning teenuste ja kommunikatsiooni ühtsete standardite loomise.
Projekti tulemusena koostatakse võrgustiku ühine kommunikatsiooni strateegia, tagatakse NNK-de parem ja efektiivsem töökorraldus läbi klientide tagasiside kogumise ja analüüsimise, korraldatakse parem teavitustegevus, et NNK teenused oleksid noortele kättesaadavamad, koolitatakse NNK-de töötajaid ja vabatahtlikke ning  kommunikeeritakse avalikkust NNK-de töö vajalikkusest ja kasust, mida ühiskond tervikuna saab.
NNK-de kommunikatsioonistrateegia aitab oluliselt paremini ellu viia ESTLi 2013-2017 seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuundade dokumentides välja toodud tegevusi, mille koostamist rahastas KÜSK 2013 aastal. Samuti lähtub antud projekti vajadus otseselt Rahvastiku tervise arengukavast 2009-2020 ja Eesti Riiklikust HIV ja AIDS-i strateegiast aastateks 2006-2015.
 
Projekti rahastab 14 954 euroga Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 


 
Projektijuht
Katrin Salundi
E-mail: katrin@estl.ee
Tel: 56 359 359
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun