Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

ESTL Väärtused


Sallivus
Eetilisus
Koostöövalmidus
Sihipärasus
Usaldusväärsus
Austus
Ausus
Läbipaistvus
Tõenduspõhisus
Erilisus
Rahulikkus
Vitaalsus
Inimlikkus
Suhtume seksuaalsusesse positiivselt
 
*Autorid Jonas Grauberg ja Katrin Salundi.
*Kooskõlastatud PRAXISe esindajaga Gerli Paat-Ahi