Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee
 Mis ei ole vägivald
 
Vägivald ei ole:
  • eri seisukohal olemine,
  • oma seisukoha mõistlik kaitsmine,
  • oma tunnetest rääkimine,
  • oma õiguste kaitsmine,
  • enesekaitse,
  • mängureeglitel ja kokkulepetel põhinevad tegevused (nt spordis),
  • aus, edasiviiv ja lahendusi otsiv vaidlus,
  • lapsevanema poolt lapsele turvaliste piiride panek, löömise takistamine, kaenlasse võtmine,
  • kahe inimese vaheline mõlemapoolselt soovitud flirt, kus mõlemad tunnevad ennast turvaliselt, puudub vastumeelsus ja hirm, ja mis toetab mõlema enesehinnangut.