Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee
 Lähisuhtevägivald ja paarisuhtevägivald

Lähisuhtevägivald laiemalt  hõlmab nii peres kui üldisemalt paarisuhetes toimuvat korduva iseloomuga vaimset, kehalist ja seksuaalset vägivalda ja kontrollivat käitumist, mis põhjustab kehalist, seksuaalset või psühholoogilist kahju. Paarisuhtevägivald toimubi praeguste ja endiste elukaaslaste, abikaasade või intiimpartnerite vahel. Paarisuhtevägivalla alaliigiks on  kohtinguvägivald - selleks nimetatakse vägivaldset käitumist käimissuhetes olevate partnerite vahel. Sageli avaldub see ahistavate ohumärkidena juba suhte alguses, enamasti see kordub ja võib muutuda eluohtlikuks.