Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee
NNKste võrdselt tähtsad omavahel integreeritud põhiteenused on:
  • SRT alased meditsiinilised tegevused ja nõustamine
  • seksuaalhariduslikud loengud kooliõpilastele.

 Põhiteenustega on seotud telefoni- ja internetinõustamine.
 
Kuna NNKste teenused on noortele tasuta, siis on NNK võrgustiku poolt pakutavad teenused riiklikult rahastatud. Eesti Haigekassa rahastab haigekassas kindlustatud isikute teenuseid. Kindlustamata noorte teenuseid rahastab alates 2007. aastast sotsiaalministeerium Tervise Arengu Instituudi kaudu. Tasustamine toimub osutatud teenuste põhiselt ja selle aluseks on iga-aastaselt vabariigi valitsuse poolt kinnitatud tervishoiuteenuste loetelu ja piirhinnad.
Riiklikul tasemel ei ole järjepidevalt rahastatud NNKs toimuvad seksuaalhariduslikud loengud, neid rahastatakse kohalike omavalitsuste poolt või lühiajaliste projektide kaudu. Telefoninõustamine on osades keskustes rahastatud kohaliku omavalitsuse poolt, internetinõustamine ESTL.ee leheküljel erinevate projektide kaudu, varem ka Eesti Haigekassa poolt.
 
Meditsiinilised tegevused ja nõustamine
Tegevuste eesmärk on noorte vajaduste, probleemide ja ressursidega arvestamine ning tõepärase teabe ja nõustamise pakkumine, noorte informeeritusel põhinevate otsuste toetamine. Keskustesse võib pöörduda üksi, paarina või mitmekesi. Kõik meditsiinilised tegevused ja nõustamine peavad olema kättesaadavad mõlemast soost noortele. Vastavalt noore vajadustele pakutakse meditsiinilisi tegevusi ja nõustamist järgmiste alateenustena, mis võivad omavahel kattuda/kombineeruda.
 
SRT teemaline/psühholoogiline nõustamine
Eesmärk: aidata noorel leida lahendus seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud probleemses olulorras, kus tema senised toimetulekuoskused on ebapiisavad. Nõustamisvestlus aitab kaasa noore isiksuse arenemisele ning toetab tema toimetulekut erinevates olukordades.

Kontratseptsiooninõustamine
Eesmärk: toetada noort teavitamise ja motiveerimise abil sobivaima rasestumisvastase meetodi leidmisel/kasutamisel.
 
STLH/HIVi testimine, nõustamine, ravi
Eesmärk: asjakohase teabe, testimise, vaktsineerimise ja riskikäitumist vähendava nõustamise abil STLH leviku ennetamine noorte hulgas.

Günekoloogiline/suguelundite läbivaatus
Eesmärk: suguelundite läbivaatus nii, et noor tunneb end respekteerituna ning on informeeritud läbivaatuse tulemustest.

Nõustamine raseduse korral
Eesmärk: Valikuvõimaluste tutvustamine. Kui raseduse korral soovib noor sünnitada, siis antakse teavet, kuhu on võimalik pöörduda rasedusaegseks jälgimiseks. Soovimatu raseduse korral on eesmärk noore toetamine olukorra mõistmisel ning isiklikul informeeritusel põhineva otsuse tegemisel.
 
Seksuaalvägivalla ohvri nõustamine
Eesmärk: seksuaalvägivalla järgselt noore toetamine, abi võimaliku kriisiga toimetulekul. 
 
Seksuaalhariduslikud loengud
Paikkonna koolidele pakutakse võimalust külastada seksuaalhariduse eesmärgil NNKst.
NNKs pakutav seksuaalharidus täiendab kooli inimeseõpetuse tunde. NNKs kasutatakse uuenduslikke õppemeetodeid ja teemasid, mida koolis sageli ei käsitleta.

Telefoninõustamine
Telefoninõustamine on lisateenus, mis aitab kokku hoida personali tööaega, vähendada korduvaid visiite; annab noortele võimaluse kiireloomulistes küsimustes telefoni teel vajadusel anonüümselt konsulteerida; vastuvõtule registreeruda  jm. 
 
Internetinõustamine
Paljud noortenõustajad tegutsevad ka internetinõustajatena Eesti Seksuaaltervise Liidu noorteveebis www.amor.ee.  Interneti teel saab pakkuda seksuaaltervisealast nõu ja ka teavet konkreetse keskuse teenuste kohta, ka on võimalik suunata NNK teenust kasutama noormehi, keda internetinõustatavate hulgas on rohkem kui keskuste külastajate hulgas.

See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun