Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee
Noorte nõustamiskeskuste tegevuse põhimõtted ja kvaliteedijuhend
 
Juhend:
  • kirjeldab Eesti noorte nõustamiskeskuste (NNK) tegevuse eesmärke ja põhimõtteid, keskustes pakutavaid teenuseid, ĂĽlesehitust ja juhtimist, keskuste ja võrgustiku  kvaliteedi arendamist ja hindamise indikaatoreid,
  • on aluseks noorte nõustamiskeskuste hindamisel ja kvaliteedi edendamisel,
  • on juhiseks uute noorte nõustamiskeskuste loomisel.
Kvaliteedijuhend on praktiliseks abiks NNKste töötajatele, projektijuhtidele, tegevuse hindajatele ja teistele projektiga seotud isikutele.
 
Juhendi lisas on materjalid, mis on abiks NNKste töös ja võrgustiku koordineerimisel: kvaliteedi hindamise kontroll-nimekirjad, personali ametijuhendid, erialased soovitused, küsitluste ankeedid jms (avaldatud osaliselt).

Loe: "Noorte nõustamiskeskuste tegevuse põhimõtted ja kvaliteedijuhend"

Loe: ESTL miinimum- ja maksimumnõuded noorte nõustamiskeskustele

Loe: Noortenõustaja pädevushindamine

Loe: Noorte nõustamiskeskuste võrgustiku tulevikuvisioon