Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

Internetinõustamine


Seksuaaltervisealast nõustamist interneti vahendusel alustati 1998. aastast, sel ajal loodi Tartu noorte nõustamiskeskuse arstide  eestvedamisel, arstiteaduskonna tudengitega koostöös, noortele suunatud infoartiklite ning nõustamisvõimalusega kodulehekülg www.amor.ee.  2001–2013 toimis amor.ee Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehena ning praeguseks on amor.ee kujundatud noorte seksuaaltervisealaseks info- ja nõustamisportaaliks.
Haigekassa on projektipõhiselt rahastanud noorte seksuaaltervisealast internetinõustamist ja selle arendamist aastatel 2002–2010. Noortele suunatud seksuaaltervisealast internetinõustamist on toetanud Seksuaaltervise Kliinik ning 2011–2013 aastal toetanud EV Sotsiaalministeerium Hasartmängumaksu nõukogu kaudu ning Avatud Eesti Fond.

Aastatega on üles ehitatud toimiv seksuaaltervisealase nõustamise süsteem - motiveeritud ning koolitatud eri elualade esindajatest koosnev nõustajate meeskond, tehniline keskkond, välja töötatud omalaadne kvaliteedihindamise süsteem. 
Tänaseks on www.amor.ee koduleht ja ühes sellega internetinõustamine saavutanud märkimisväärse populaarsuse, kirjadele vastab ca 30 eksperdist koosnev meeskond, töös juhindutakse www.amor.ee internetinõustamise kvaliteedistandarditest.

Noortelt saabuvad amor.ee nõustamisportaali erinevaid seksuaaltervisealaseid küsimused, millest paljude probleemide lahendamine (näiteks: seksuaalvägivald, rasestumisvastaste vahendite korrektne kasutamine vm) vajab kiiret professionaalset sekkumist, mis on internetinõustamise teel võimalik. Internetinõustamine võimaldab ka noorte meeste kaasatust, mida soodustab just  taoline anonüümsust võimaldav seksuaaltervisealane nõustamisliik. Teenusel on hea potentsiaal senisest enam jõuda Eesti vene keelt kõnelevate noorteni, mis on eriti oluline, arvestades erinevusi eesti ja vene rahvusrühmade seksuaal- ja reproduktiivtervise näitajates. Oluline on HIV ennetusealane teavitustöö, seda ka läbi venekeelse amor.ee internetikeskkonna arendamise.

Aastatel 2014-2015 korraldati ümber ning kaasajastatakse noortele suunatud internetnõustamise teenust Norra Finantsmehhanismide Rahvatervise programmi vahenditest rahastatud projekti „Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine ning vaimse- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi välja töötamine“  toel.  Lisaks internetinõustamise võimalusele ning erinevatele teabeartiklitele on amor.ee-le loomisel mahukas küsimuste-vastuste andmebaas. Arendatakse välja ka skype teel nõustamisvõimalus, mis võimaldab otse spetsialistide poole pöördumist. Koostöös Tervise Arengu Instituudi ning MTÜ Peaasjad´ega arendatakse välja vaimse tervise ning seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhend, mis on edaspidi aluseks veebipõhiste nõustamisteenuste määratlemisel ja hindamisel, kvaliteedi mõõtmisel.

Alates 2020a novembrist on www.amor.ee uuendunud koduleht www.seksuaaltervis.ee.

 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun