Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

Eesti Seksuaaltervise Liidu arengukoostöö Moldovas

Eesti Seksuaaltervise Liit lõi e-kursuse seksuaaltervisealaste nõustamisteenuste edendamiseks Moldovasse.
Eesti Seksuaaltervise Liit viis sel aastal arengukoostöö raames Moldovas läbi projekti eesmärgiga seksuaalhariduse kättesaadavuse parendamiseks läbi multifunktsionaalsete veebiplatvormipõhiste koolituste väljatöötamise ja rakendamise. Liidule on see Moldova ühiskonna arengu toetamiseks neljas projekt.
 
Eesti Seksuaaltervise Liidu koolitusjuht Kristina Birk-Vellemaa: „Moldova seksuaaltervise ja -hariduse spetsialistide jaoks uudse võimalusena töötasime välja noortenõustajate seksuaaltervise teemalise e-õppe kursuse. E-õpe on õppevorm, mille käigus õppurid omandavad teadmisi ja viivad läbi praktilisi harjutusi kasutades selleks internetipõhist õppekeskkonda. E-kursuste struktuur koosneb lektoritega filmitud videoloengutest, probleemikesksetest interaktiivsetest harjutustest, teemakohasest lugemismaterjalist ja vahetestidest. E-kursuse läbijad ehk Moldova noortenõustajad ning seksuaaltervise valdkonna võtmeisikud  saavad suurendada oma teadmisi ja oskusi töötamaks nii noorte seksuaaletervise nõustamisel kui haridusvaldkonnas.“
 
„Projekti käigus valmis ka koolitajaraamat, mis on suunatud eelkõige seksuaaltervise koolitusi korraldavatele spetsialistidele: noorsootöötajad, noortenõustajad, täiskasvanukoolitajad ja õpetajad. Oleme raamatusse koondanud Eesti Seksuaaltervise Liidu spetsialistide ning heade koostööpartnerite abiga enim käsitletavad koolitusteemad,“ lisas Birk-Vellemaa
 
Novembris käisid Eesti Seksuaaltervise Liidu eksperdid dr. Mairi Kaha, dr. Kai Haldre ja Jonas Grauberg Moldovas noortenõustajaid koolitamas ning tutvustamas uut e-õppel põhinevat koolitusprogrammi ja koolitajaraamatut.

Eesti Seksuaaltervise Liidu ekspert ja tegevjuht Jonas Grauberg: „Moldova seksuaalhariduse ja noorte nõustamisega tegelevate spetsialistide tagasiside koolitusmaterjalidele oli hästi positiivne. Nad hindasid väga nende jaoks uudset e-õppe võimalust ning põhjalikku ja metoodilist koolitajaraamatut.“
 
Teismeliste ja noorte, kuni 24-aastaste, osakaal Moldova üldpopulatsioonist on üle veerandi, 15,3% noortest on 10-19 aastat vanad. Moldova noored puutuvad tervishoiu aspektist kokku mitmete riskidega: kaitsmata seksuaalvahekord, teismeliste rasedused, uimastid, seksuaalsel teel levivad haigused (sh HIV) ning vägivald. Noorte haavatavus on kasvanud, kuna suurenenud on riigist väljaränne, mis põhjustab vähest vanemlikku järelvalvet, ning ebapiisava ligipääsu tõttu adekvaatsele seksuaaltervisealasele informatsioonile ning kvaliteetsetele teenustele. Moldova maapiirkondades elavad noored, majanduslikult vähekindlustatud peredest pärit noored, riskikäitumisega noored (sõltuvusainetega seotud, seksuaalselt riskikäituvad jt) on grupid kellel seksuaaltervisealastele teenustele ja informatsioonile ligipääs on kõige piiratum.


Teismeliste registreeritud rasedused ei ole viimastel aastatel läbi teinud olulist langustendentsi. Probleem võib olla põhjustatud seksuaalhariduse puudumisest ning ebapiisavate sekkumiste rakendamisest pereplaneerimise ja seksuaaltervise vallas. Arvestades asjaolu, et abordistatistikas on erinevate allikate vahel suuri lahknevusi (uuringutulemusena raporteeriti aborte 30% enam kui ametlik statistika seda näitas) võib olla abortide tegelik arv suurem.


Seksuaalsel teel levivate infektsioonide (STLI) esinemine Moldovas, võrreldes teiste Euroopa riikidega on väga kõrge. Noorte teadmised STLIst ja sellest hoidumisest on madalad.
Koolide ja perede poolt pakutav seksuaaltervisealane teave ja oskused on puudulikud, puudub ka põhjalik seksuaalhariduslik õppekava ning noortel pole seetõttu võimalust teha informeeritud valikuid ning otsuseid tervise aspektist lähtuvalt.


Kiriku tugeva vastuseisu tulemusena võeti  2005 aastal  eluks vajalike oskuste õpetamisele baseeruv haridus („Life Skills Based Education“)  kohustuslikust kooliprogrammist välja ning seda lõhet katab hetkel vaid küllalt vähese kättesaadavusega ja arendamistvajav süsteem, mille kaudu püütakse kooliväliselt  noortele oskusi ja teavet pakkuda.

WHO hinnangul on noorte seksuaal- ja reproduktiivtervise alase nõustamise teenuse kättesaadavus Eestis heal tasemel. Teismeliste raseduste ja ka registreeritud suguhaiguste ning HIVi esmasjuhtude arv on Eestis märgatavalt langenud ja uuringute järgi on ka kondoomi ja rasestumisvastaste meetodite kasutamine paranenud – noorte nõustamiskeskused on käsikäes kooli seksuaalhariduse arenguga selles olulist rolli mänginud. Kooli seksuaalhariduse ja noorte nõustamiskeskuste koosesinemist ja koostöö vajalikkust on rõhutanud ka mitmed noorte seksuaalhariduse eksperdid maailmas. Eelnimetatud näiteid soovib Moldova vastav süsteem kasutada oma võrgustiku arendamisel.
Koolitaja raamatuga saab tutvuda aadressil: https://www.estl.ee/valjaanded/oppematerjalid

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun