Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

Eesti Seksuaaltervise Liit jagab oma edukat ja maailmas tunnustatud kogemust noorte seksuaaltervisealaste nõustamisteenuste edendamiseks Moldovas.

PRESSITEADE
28.02.2018
 
Eesti Seksuaaltervise Liit jagab oma edukat ja maailmas tunnustatud kogemust noorte seksuaaltervisealaste nõustamisteenuste edendamiseks Moldovas.

Eesti Seksuaaltervise Liit on üle 20 aasta tegelenud noorte seksuaaltervisealase nõustamise ja teenuste arendamisega ning viimastel aastatel keskendunud lisaks seksuaalvägivalla vastasele tegevusele: selle äratundmisele, ennetamisele ja ohvrite abistamisele. Saadud kogemus viiakse nüüd Moldovasse.
 
Moldova noored puutuvad tervishoiu aspektist kokku mitmete riskidega: kaitsmata seksuaalvahekorrad, teismeliste rasedused, uimastid, seksuaalsel levivad haigused (sh HIV) ning vägivald.
Vaatamata Moldovas toimunud arengutele ei ole ligipääs noorte seksuaaltervisealastele teenustele piisav. Viimastel aastatel ei ole seal noorte seksuaaltervisealastes näitajates toimunud olulisi paranemismärke, usaldusväärsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine on vähene ning võrreldes teiste Euroopa riikide tervisenäitajatega on seksuaalsel teel levivate infektsioonide esinemine kõrge. Olukorda raskendab koolides seksuaalhariduse puudumine, mistõttu on ligipääs adekvaatsele seksuaaltervise teabele piiratud.
Eesti Seksuaaltervise Liidu partnerorganisatsioon Moldovas, kes edendab seksuaaltervist ning soolist võrdõiguslikkust, on valukohana toonud välja ka seksuaalvägivalla problemaatika, selle varjatud olemust, puudulikku statistikat, elanikkonna hoiakute vildakust ja vähest teadlikkust seksuaalvägivallast.
Arvestades Eesti ja Moldova sarnast poliitilist minevikku ning soodsat pinnast, mil Moldova tervishoiusüsteem on alustanud Eesti tervishoiusüsteemi näidete kasutamisest oma arengus, on alustanud koostööd ka Eesti ja Moldova noorte nõustamiskeskuste võrgustikud.
 
2016 aastal alustas Eesti Seksuaaltervise Liit Moldova noortekeskuste tööjuhenduse ja koolitustega, et parandada noorte ligipääsu kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ja infole  edendamaks Moldova noorte seksuaaltervisealaseid näitajaid.
 
Projektijuht Kristina Birk: „16 Moldova noorte nõustamiskeskuse nõustajat: arstid, ämmaemandad, psühholoogid ja õed läbisid Eesti noorte nõustamiskeskuses tööjuhenduse. 24 nõustajat läbisid erivajadustega inimeste seksuaalhariduse ja nõustamise teemalise koolituse. 24 nõustajat ja seksuaalhariduse andjat läbisid 3-päevase seksuaalharidusliku koolituse suhete, vägivalla ja seksuaalsuse teemadel. Loodame, et läbi nende koolituste tõuseb Moldova noortenõustajate võimekus pakkumaks noortele kvaliteetset teenust ja motiveeritud nõustamiskeskused arendavad kohalikul tasandil koostööd seksuaalhariduse pakkumise valdkonnas.“
 
2017 aastal alustati Moldovas uue projektiga, mille peamiseks eesmärgiks on seksuaalvägivalla leviku ja mõjude vähendamine ning ohvrite abistamine Moldovas. Eesmärgi saavutamiseks viiakse Moldovas erinevates sihtrühmades läbi seksuaalvägivalla hoiakute teemaline uuring. Tehakse seksuaalvägivalla vastane meediakampaania, et teadvustada probleemi sihtgruppide seas ja murda ühiskonnas levivaid ohvreid süüdistavaid müüte. Moldova jaoks kohandatakse meedikutele ohvrite abistamise juhend. Korraldatakse Moldovas seksuaalvägivalla ohvritega kokkupuutuvate võtmeisikute (prokurörid, politseinikud, kohtumeedikud) õppereis Eestisse tutvustamaks Eesti kogemusi. Lisaks viivad Eesti eksperdid Moldovas läbi kaks koolitust seksuaalvägivalla ohvritega kokkupuutuvatele spetsialistidele ja võtmeisikutele.
 
Projektijuht Kristina Birk: „Moldovas peegeldavad avalikud seisukohavõtud või juhtumikirjeldused seksuaalvägivalla kohta sageli stereotüüpseid hoiakuid, mille kohaselt seksuaalkuriteo ohvriks langenud isikud on juhtunus ise süüdi. Seksuaalse ründe toimepanijat püütakse õigustada alkoholi tarvitamisega, mida ohvri puhul taunitakse, samuti heidetakse ohvritele ette väljakutsuvat või passiivset käitumist vms. Sarnaste probleemidega oleme Eestis tegelenud ja nüüd on hea võimalus saadud kogemust ka Moldovas jagada.“
 
 
Lisainfo:
 
Projektijuht:                                                     
Kristina Birk                                                                
e-mail: kristina@estl.ee                                           
mobiil: + 372 5656 1606                                          
 
 
Kommunikatsioonijuht:
Katrin Salundi
e-mail: katrin@estl.ee
Mobiil: +372 56 359 359
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun