Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee
Seksuaalvägivald

Seksuaalvägivald on igasugune seksuaalvahekord või seksuaalvahekorda astumise katse, soovimatud seksuaalse alatooniga märkused või lähenemiskatsed või muul moel isiku seksuaalsuse vastu sunni abil toimepandud teod teise isiku poolt sõltumata tema suhtest ohvriga ükskõik millises kohas, sh kodus või tööl vm. (Maailma Terviseorganisatsioon, 2010).

Seksuaalvägivald ei põhine vastastikusel kokkuleppel- puudub vaba nõusolek. Nö “vale nõusolek” (ingl. k. false agreement), mida sageli tõlgendatakse vaba nõusolekuna seksuaaltegevuseks võidakse saavutada kehalise vägivallaga, kuid palju sagedamini sellega ähvardamisega, hirmutamisega, psühholoogilise survestamisega, manipuleerimisega või väljapressimisega, kasust ilmajätmise ähvardustega (nt edutamine tööl, hea hinne jmt). Vaba nõusolekut seksuaaltegevuseks ei ole suutelised andma abitus seisundis inimesed (haiged, alkoholi või teiste uimastite mõju all, intellektipuudega), kes ei mõista toimunu tähendust ega ei ole võimelised väljendama oma nõusolekut või keeldumist. Sellistes tingimustes saavutatud “nõusolek” ei võrdu vabalt antud nõusolekuga ja selline seksuaaltegevus ei ole konsensuslik.

Seksuaalvägivald on nii link vägistamine (sh kooselus, kohtingul ja võõraste poolt) kui ka muudest seksuaaltoimingutest osa võtma sundimine. Seksuaalvägivalla üks vorme on link seksuaalne ahistamine (ingl. k. sexual harassment) – so mis tahes soovimatu sõnaline, mittesõnaline või füüsiline seksuaalse olemusega käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine luues häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna. Seksuaalvägivallaks loetakse ka prostitutsioonile sundimist, inimkaubandust seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil, sunniviisilist pornograafia tootmises osalemist, laste seksuaalset ärakasutamist, sundabielusid (sh laste abielusid), sunniviisilist rasedust, aborti või steriliseerimist, neitsilikkuse tõestamise sundi, naiste suguelundite moonutamist (mutilatsiooni) ja muid, peamiselt naistevastase vägivalla ilmingud.
Seksuaalvägivald on kuritegu.

Seksuaalvägivald põhjustab pikajalisi tervisehäireid, mõjutab sotsiaalset toimetulekut ja paarisuhet. On hästi teada, et see mõjub negatiivselt põhjustab vaimse tervise häireid, sh ärevust või depressiooniIsegi kui rünnaku käigus ei saada vigastusi, ei tekitata kehalisi tervisehäireid, ei tunta füüsilist valu,, mõjutab see pikka aega, sageli kogu elu, inimese vaimset tervist. Näiteks võivad inimsed, keda on seksuaalselt rünnatud, tunda terve elu hirmu ja  ärevust. Lisanduda võivad ka muud psüühikhäired. Sageli kannatavad ohvrid erinevate seksuaalprobleemide all. Kui seksuaalvägivald esineb korduvalt, kui selle käigus toimub seksuaalvahekord, või kui vägivalla tarvitajaks on mõni pereliige, võivad tagajärjed olla veelgi tõsisemad. On tavaline, et seksuaalvägivalda kogenud inimene tunneb ennast üksikuna, väärtusetuna ja hirmununa.

Selleks, et tagajärgi vältida,on oluline kohe pärast seksuaalvägivalda sellest kellelegi rääkida ning pöörduda nõu ja abi saamiseks .

Vaata ka teabegraafikuid seksuaalvägivalla levimusest ja hoiakutest Eestis.
 

See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun