Ütle Sekseile ei!

Seksei on see, kes kasutab seksuaalvägivalda. Seksuaalvägivald võib esineda eri kujul. Kui ohver ei ole Seksei tegevusega nõus, aga see siiski jätkab, on tegu seksuaalse ahistamisega, millele tuleb vastu seista. Kui kõik koos Sekseidele vastu astume, suudame maailma vägivallavabamaks muuta.

Mida teha kui märkad seksuaalvägivalda?

  • Hinda olukorda ja astu vahele, kui sa end sellega ohtu ei sea.
  • Kui sekkumine oleks ohtlik, kutsu abi. Vajadusel helista 112.
  • Ole kannatanu suhtes mõistev ja paku emotsionaalset tuge.
  • Seksuaalse rünnaku korral julgusta kannatanut arsti ja politsei poole pöörduma.
  • Selgita kannatanule, et vastutus seksuaalvägivalla eest lasub alati selle toimepanijal, mitte ohvril.

Mida teha, kui koged seksuaalvägivalda?

  • Mine kohta, kus sul on ohutu ja turvaline. Hädaolukorras helista numbril 112.
  • Ära jää üksi, vaid otsi kohe abi. On oluline, et annaksid juhtunust teada. Väga tähtis on rääkida sellest kellelegi, keda võid usaldada.
  • Seksuaalse rünnaku korral teavita politseid ja/või lase end võimalikult kiiresti arstil üle vaadata. Ka naistearst võib vigastused dokumenteerida, et saaksid hiljemgi politseisse pöörduda.
  • Ära süüdista ennast juhtunus. Vastutus seksuaalvägivalla eest lasub alati selle toimepanijal, mitte ohvril.
  • Ööpäevaringne tugitelefon on 1492.

Kuidas SEKSEID ära tunda?

käperdaja

joovastaja

catfisher

catcaller

Seksuaalvägivald on ränk kuritegu

Rikud sellega enda elu

Seksuaalvägivald, näiteks kellegi sõnadega ahistamine, võib tunduda süütu mänguna, aga selle tagajärjed on rängad. Kui seksuaalvägivalda ei peatata, võib see kasvada ja võtta järjest jõhkramaid vorme kuni vägistamiseni välja, mis on juba suur kuritegu ja mida karistatakse karmilt. Nii võib süütuna näivast norimisest saada tegu, mis rikub igaveseks seksuaalvägivallatseja elu, kannatanu omast rääkimata. Kui süüdlane karistuseks vangi satub, muudab see tema elu jäädavalt. Seal veedetud aega ei saa enam kunagi tagasi ning sellest jääb märk elu lõpuni.

Rikud sellega teiste elu

Kõik, kes on kannatanud seksuaalset vägivalda, elavad seda rängalt läbi ning see muudab nende elu. Mõni saab niisugusest traumast kergemini üle, mõnel võtab see aega aastaid ning nõuab ränka tööd iseendaga. Mõni ei taastu sellest aga kunagi ja lõpetab oma elu. Isegi need, kes arvavad, et on kogemusest üle saanud, jäävad elama selle varjus. Neil võib olla keeruline suhteid luua ja inimesi usaldada. Nende seksuaalelu on häiritud ja nad tunnevad end juhtunu pärast süüdi. Kõik see mõjutab kokkuvõttes nii kannatanute endi kui ka kõigi nende lähedaste elu. Seepärast on seksuaalvägivalla ärahoidmine äärmiselt tähtis.

Noorte tehtud kampaania
„Ära ole Seksei!“

Kamp aktiivseid noori pani pead kokku ja mõtles välja seksuaalvägivallavastase kampaania, et panna noored teadvustama probleemi ning vajadust sellele vastu seista. On ju noored need, kes suudavad väljakujunenud mõtemalle lõhkuda ja maailma muuta ning ehk ka vähendada kannatusi, mida seksuaalvägivald igal aastal Eestis põhjustab.