Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

TĂ–Ă–S OLEVAD PROJEKTID


 
Projekti kestvus: 01.01.2014–31.12.2015

Projekti eesmärgiks on tagada Eestis elavatele noortele, vanuses 14–24 eluaastat, kvaliteetne ja heal tasemel seksuaal- ja reproduktiivtervisealase internetinõustamisteenuse kättesaadavus. Lisaks uuendada seksuaal- ja reproduktiivtervisealased teabe- ja nõustamiskeskkondi www.amor.ee ja www.estl.ee ning koostöös avaliku sektori asutuste ja valdkonna asjatundjatega arendada välja vaimse tervise ning seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhend, mis oleks edaspidi aluseks teenuste määratlemisel ja hindamisel ning kvaliteedi mõõtmisel.