Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

LÕPPENUD PROJEKTID

 

"Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine"
Projekti rahastati Norra finantsmehhanismi toetuste 2009–2014 koduse ja soopõhise vägivalla vähendamise programmi raames. Eestis on programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

"Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte nõustamiskeskuse võrgustik ja kohalikud omavalitsused kui koostööpartnerid seksuaaltervisealaste loengute pakkumisel noortele"
Rahastaja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

"Seksuaalõiguste kui inimõiguste käsitlemine koolis ja sellealase teadlikkuse edendamine eelkõige vene noorte kogukonnas"
Rahastaja EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

"Noorte seksuaaltervisealane internetinõustamine" 
Rahastaja Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu

"Reproduktiiv- ja seksuaaltervisealase eestkoste tugevdamine"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Eesti Seksuaaltervise Liidu annetuskeskkonna loomine"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Mehed liikuma Harjumaal"
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.4 "Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine"

"Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmine ESTL-i poolt läbiviidavates projektides"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Noorte reproduktiiv- ja seksuaaltervisealaste nõustamisteenuste ja seksuaalhariduse alase pädevuse ja võimekuse tõstmine Moldovas"
Rahastaja: Välisministeerium


 

Seksuaalõiguste kui inimõiguste käsitlemine koolis ja sellealase teadlikkuse edendamine eelkõige vene noorte kogukonnas

Projekti kestvus: 19.03.2014 – 31.05.2015

Projekti eesmärgiks on seksuaalõigustealase teadlikkuse suurendamine ja seksuaalõigusi tunnustavate hoiakute edendamine Eestis õpetajatele suunatud koolituste; vene koolide õpetajate võimestamise ning peamiselt vene noorte kogukondade teavitamise kaudu.
Projekti tulemusena on välja töötatud ja läbi viidud seksuaalõiguste alased koolitused õpetajatele, on paranenud õpetajate teadlikkus ja metoodilised oskused seksuaalõigustest (sh soolisest võrdõiguslikkusest, erinevast seksuaalidentiteedist, lähisuhte- ja seksuaalvägivallast, teismeliste õigusest seksuaalsele enesemääramisele jne); vene õpetajad on jõustatud info  ja kogemustevahetuseks erialaste koostöö- ja suhtlusvõrgustike kaudu ning on loodud senisest põhjalikumad internetis kättesaadavad seksuaalõiguste teemalised teabematerjalid vene emakeelega noortele. 
Projekti tegevuste fookus on suunatud õpetajaskonnale (inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, koolipsühholoogid ja teised spetsialistid põhikoolis ja gümnaasiumis), sh eriti venekeelsele õpetajaskonnale, kaudselt eesti ja vene õppekeelega põhikoolide ja gümnaasiumide õpilastele ning kogu ühiskonnale.
Projekti elluviimine edendab seksuaalõiguste kui oluliste inimõiguste  tunnustamist Eestis. Projekti tegevusi viib ellu Eesti Seksuaaltervise Liit koostöös Inimeseõpetuse Ühinguga.

Eestikeelsed koolitused teemal „Suhted ja seksuaalsus: vägivalla ennetamine“ viidi läbi 12.08 Pärnus, 09.01.15 Tartus ning 29.01 Tallinnas. Koolituste raames käsitletud teemad olid: suhted, seksuaalsus, vägivalla ennetamine- teemade seksuaalõigused ja –kohustused, terved ja ebaterved suhted, agressiivsed tunded arengupsühholoogia kontekstis, agressiivsete tunnete juhtimine (agressiooni trepp), kohtingu- lähisuhte- ja seksuaalvägivalla mõiste, müüdid, ennetamine ning abi otsimine. Koolitustel osales kokku 70 inimest.
Venekeelsed koolitused teemal „Uued teemad inimeseõpetuses“ viidi läbi 13.-14.10 Laulasmaal ning 06.-07.11 Toilas. Koolituse teemad olid soorollid ja soostereotüübid, meedia mõju seksuaalkäitumisele, pornograafia, seksuaalne orientatsioon ja sellega seonduvalt sallivus, soovimatu rasedus ning lähisuhte- ja seksuaalvägivald.  Koolitus toimus eesti keeles, järeltõlkega vene keelde. Koolitustel osales kokku 49 inimest.
Projekt oli väga edukas ning huvi läbiviidud koolituste vastu väga suur. Perioodil veebruar-märts on koostamisel täiendavad tekstid seksuaalõiguste teemal www.amor.ee kodulehele nii eesti kui ka vene keeles, et aidata kaasa teadlikkuse suurendamisele ning seksuaalõigusi tunnustavate hoiakute edendamisele nii kogu ühiskonnas laiemalt kui ka venekeelsete noorte hulgas.

Project in english


Projektijuht:
Helen Kereme
E-mail: helen@estl.ee
Tel: 56 649 111
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.


 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun