Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

LÕPPENUD PROJEKTID

 

"Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine"
Projekti rahastati Norra finantsmehhanismi toetuste 2009–2014 koduse ja soopõhise vägivalla vähendamise programmi raames. Eestis on programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

"Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte nõustamiskeskuse võrgustik ja kohalikud omavalitsused kui koostööpartnerid seksuaaltervisealaste loengute pakkumisel noortele"
Rahastaja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

"Seksuaalõiguste kui inimõiguste käsitlemine koolis ja sellealase teadlikkuse edendamine eelkõige vene noorte kogukonnas"
Rahastaja EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

"Noorte seksuaaltervisealane internetinõustamine" 
Rahastaja Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu

"Reproduktiiv- ja seksuaaltervisealase eestkoste tugevdamine"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Eesti Seksuaaltervise Liidu annetuskeskkonna loomine"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Mehed liikuma Harjumaal"
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.4 "Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine"

"Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmine ESTL-i poolt läbiviidavates projektides"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

"Noorte reproduktiiv- ja seksuaaltervisealaste nõustamisteenuste ja seksuaalhariduse alase pädevuse ja võimekuse tõstmine Moldovas"
Rahastaja: Välisministeerium


 

„Social inclusion of people with problematic sexual behaviour”

Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) koostöös Soome sihtasutusega Sexpo alustas INTERREG Kesk-Läänemere programmist kaasrahastatud projekti „Social inclusion of people with problematic sexual behaviour” elluviimist.
 
Projekt on suunatud probleemse seksuaalkäitumisega inimeste nõustamisvõimaluste parandamisele. Projekti käigus selgitatakse välja valdkonnad, kus probleemse seksuaalkäitumisega isikute nõustamises esinevad vajakajäämised; koolitatakse Eesti ja Soome spetsialiste (kokku 80 inimest) probleemse seksuaalkäitumisega isikute senisest tõhusamaks ja tulemuslikumaks nõustamisega ja pilooditakse uusi nõustamisviise ja –tehnikaid probleemse seksuaalkäitumisega isikute sotsiaalse kaasatuse ja tööhõivevõimaluste suurendamiseks.
 
 
Projekt viidi ellu ajavahemikus 01.11.2017 – 30.06.2019.
Projekti kogumaksumus on 119869.71 EUR, millest Kesk-Läänemere programmi toetus moodustab 94 094.72 EUR.

 
Projekti käigus arendati probleemse seksuaalkäitumisega inimestega tegelevate professionaalide oskusi ning teadmisi. Projekti planeeriti mitmekülgne õppeplaan, mille tulemusena loodi mitmeid seminare ning koolitusi. Kokku oli koolitustel ja seminaridel osalusi 292, mis oli selgelt planeeritust parem tulemus.
Projekti tulemusena analüüsiti Soome ning Eesti nõustamisvajadusi ning õpiti üksteise kogemustest nii veebi- kui ka kontaktnõustamise puhul.
Analüüsi ning koolituste abil loodi ka nõustamise pilootprojekt, mille eesmärk oli nõustada probleemse seksuaalkäitumisega inimesi ning nende lähedasi. Algselt planeeritud nõustamiste arvu ei suudetud projektipartneriga koostöös küll täita, kuid suurem eesmärk, aidata inimesi ning nende lähedasi, täideti.

Kokkuvõttes täideti projekti kaks põhilist eesmärki:
1) Nõustamisteenused on paremini kättesaadavad ning neid pakutakse kõrgemal tasemel kui enne projekti.
2) Probleemse seksuaalkäitumisega inimestel on võimalik elada täisväärtuslikku elu tänu kvaliteetsele nõustamisteenusele.
  
 
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun