Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

JUHTIMINE


Eesti Seksuaaltervise Liidu (Liit) juhatus koosneb üheksast liikmest ja on Liidu täidesaatev organ. Juhatus valitakse Liidu aastakoosolekul Liidu liikmete poolt kaheks aastaks. Juhatuse liikmed võivad ametis olla kuni kuus aastat järjest.
Liidu juhatus vastutab Liidu tegevuse juhtimise ja Liidu varade eest, töötab välja tööprogrammid, eelarved ja aastaaruanded Liidu üldkoosolekule esitamiseks, määrab Liidu materiaalsete ja rahaliste vahendite kasutamise korra, kogub ja jagab fonde ning kindlustab finantsaruande korrashoiu, moodustab teisi alalisi või erikomiteesid ja määrab ametisse/tagandab Liidu tegevdirektori.


Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatus:


Marie Abel, president
Jaana Below
Jonas Grauberg
Kaspar Oja
Kristjan Pomm
Katrin Salundi
Kai Haldre
Mairi Kaha


 

Eesti Seksuaaltervise Liidu revisjonikomisjon:


Pille Veskilt
Reelika Kiivit
Urmas Lehtsalu