Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

IPPF VĂ•RGUSTIK


Pereplaneerimise liidud pakuvad erinevatele sotsiaalsetele sihtgruppidele (sh marginaalsetele elanikkonna gruppidele - puuetega inimesed, sisserändajad, teismelised, seksuaalvägivalla ohvrid) informatsiooni, haridust, koolitust ja nõustamist reproduktiiv- ja seksuaaltervisega seotud küsimustes, toetavad vastavate teenuste pakkumist elanikkonnale. Samuti pakutakse nõu ja abi reproduktiivsete ja seksuaalsete õiguste küsimustes.
Regiooni keskbüroo Brüsselis teeb koostööd eri riikide pereplaneerimise liitudega, korraldab kampaaniaid seksuaal- ja reproduktiivtervise kui inimõiguse laiemaks teadvustamiseks, toetab uute liikmesorganisatsioonide loomist, toetab kohalike organisatsioonide jätkusuutlikkust, tegevuse laienemist ja kvaliteetsete teenuste ja informatsiooni levitamist, pakkudes tehnilist abi ja finantseerimist.
Kogu IPPF võrgustik töötab Euroopas ja kogu maailmas eesmärgiga esineda inimeste reproduktiivsete õiguste kaitseks ning taotleda valitsusorganisatsioonide osavõttu elanikkonnale vastavate võimaluste loomisel. Selle saavutamiseks tehakse koostööd poliitikute ja valitsustega.
 
Tutvu lähemalt www.ippf.org